Farstrup Skole

Farstrup Skole er en mindre skole i den vestlige del af Aalborg kommune. Hver dag byder vi velkommen til ca 150 elever i både ind- og udskoling. Lærerstaben består af 17 lærere og skolens ledelse. Skolen  slog dørene op første gang i 1957 og blev gennemgribende renoveret I 2012, så skolen er fuldt opdateret i forhold til moderne læringsfaciliteter. En hvis procentdel af vores elever kommer fra socioøkonomisk udfordrede hjem. Derfor har nogle hverken midlerne, eller lysten, til at besøge eller lære om den omkringliggende verden. Dertil er en del af vores elever ordblinde og/eller diagnosticeret med læringsvanskeligheder. I Danmark har det længe været politisk vedtaget at elever med læringsvanskeligheder skal inkluderes i de almene skoler, hvorved der ikke er behov for at ekskludere dem til specialiserede skoler. Vi underviser også mange elever med rige muligheder i livet, hvilket gør skolen meget mangfoldig og inkluderende som helhed.

 Farstrup skole har i mange år haft lov til at hejse det Grønne Flag, som viser vi er en skole, der går op i klimabevidsthed. Vi er meget opmærksomme på at arbejde videre med dette. Vi holder fast på at projektet ikke kun skal være til gavn for de deltagende elever, men at viden og vilje vil sprede sig igennem skolen, så andre elever og lærere også vil tage del i det. Vi påtænker at involvere lokale medier, forældregruppen og hele lærerstaben. Projektet vil tage udgangspunkt i vores økologiske rygsæk. Vi vil udforske vores økologiske rygsække, og hvordan vi kan forbedre vores aftryk. Til en vis grad ved vi, hvad vi laver på Farstrup Skole, men vi er også interesserede i, hvordan det gøres i andre lande. Vi vil se det med vores egne øjne og derigennem søge forståelse. De involverede elever og lærere vil dele ny-funden viden med resten af skolen på fællessamlinger, gennem sociale medier og med lokale medier. Alle deltagere vil kommunikere på engelsk, hvilket vil stimulere eleverne interesse i sproget, samt give dem mulighed for at øve og styrke deres kompetencer i engelsk og deres kommunikative færdigheder. Kommunikation med moderne teknologi og sociale medier vil styrke elevernes digitale evner. Farstrup Skole har ikke forudgående erfaringer med Erasmus projekter, men lærerne er dybt motiverede. De involverede nøglepersoner er skolens leder, som har erfaring med implementering af EU projekter, skolens Grønt Flag koordinator og skolens internationale koordinator, som også er tysklærer. I tilfælde af at nogle af nøglepersonerne skulle forlade deres stilling i løbet af projektet, er der flere højt motiverede lærere til at overtage deres roller.