O PROJEKTU

Naša planeta se brzo menja i većina promena je direktan rezultat načina na koji koristimo prirodne resurse. Ako želimo da utičemo na ponašanje ljudi, moramo da uključimo mlađu generaciju. Glavni cilj našeg projekta je da osvesti učenike o sopstvenom ekološkom otisku, da im pruži znanje za pozitivne promene i da smanji ekološki otisak učesnika i škola. Tokom projekta učesnici će razgovarati i saznati šta svaki pojedinac može učiniti da direktno utiče na svoje okruženje. Želimo da učenici preuzmu inicijativu unutar, ali i van škole. Deljenje strategije svakog partnera stvoriće nove planove za budućnost. Kako se svaki partner na drugačiji način bavi ekološkim problemima, naša glavna motivacija je da podelimo ovo iskustvo i pripremimo studente za budućnost. Korišćenje vodenih resursa u Holandiji, škole bez papira u Danskoj, primena novih predmeta u vezi sa ekološkim pitanjima u Srbiji, odvajanje otpada u Nemačkoj, samo su neki primeri.

U ovom projektu želimo da pomognemo učenicima da shvate važnost životne sredine i klimatskih promena i da nastavnicima damo nove alate koji će se koristiti u učionici. Stoga ćemo stvoriti aktivnosti i primeniti ih u školskim programima i programima. Želimo da bliže pogledamo važna pitanja koja se tiču ekološke odgovornosti obrazovnih institucija. Dalje, želimo da studenti steknu znanje o tome kako svesno koristiti resurse, ali i o tome kako sami proizvesti.Učesnici će steći znanje o tome kako su njihovi izbori povezani sa njihovim ekološkim otiskom. Tokom svakog LTT-a, studenti i nastavnici će raditi na određenim temama: upotreba vode (Holandija), energija (Danska), hrana (Srbija) i otpad i recikliranje (Nemačka). Učesnici će raditi u međunarodnim grupama na zadacima i idejama u vezi sa smanjenjem njihovog ekološkog otiska. Oni će stvarati digitalne i fizičke proizvode, kao i deliti svoje rezultate na društvenim mrežama kako bi povećali svest u školi i van nje. Naše metodološke strategije su:

1. Grupni rad

2. Radionice koje izvode studenti i / ili nastavnici

3. Diskusije

4. Internetska interakcija putem eTwinninga

Većina planiranih aktivnosti imaće direktne rezultate koji će biti merljivi i vidljivi (npr. Putem eTvinning-a). Na primer, imaćemo određeni broj publikacija i / ili pominjanja u (lokalnim) novinama i na društvenim mrežama. Napravićemo proizvode poput brošure, digitalne knjige koja uključuje ekološke recepte, kostime, vodiče i YouTube video zapise. Kreiraće se aplikacija koja će studentima pomoći da vizualizuju svoj uticaj na životnu sredinu. Ostali rezultati koji se tiču kurikuluma biće radionice, planovi predavanja i programi obuke.

Tokom svakog LTT-a, učesnici će izvoditi zajedničke projekte poput sadnje drveća, prikupljanja donacija i čišćenja naselja. Pored toga, učesnici će vežbati svoje jezičke veštine, oni će vežbati STEM i matematičke veštine. Naučiće kako da dizajniraju i transformišu svoje ideje u konkretne digitalne proizvode. Naši studenti učesnici imaju između 12 i 17 godina. Tokom trajanja projekta najmanje 60 učenika će učestvovati u mobilnosti i posetiti druge škole i zemlje.

Tokom mobilnosti takođe ćemo uključiti učenike koji ostaju kod kuće putem eTvinning-a. Najmanje još 100 učenika biće uključeno u aktivnosti u našim školama kod kuće kada se pripremaju ili završavaju mobilnost. Nakon završetka našeg projekta, poboljšanja koja smo predložili u projektu u pogledu recikliranja, efikasne upotrebe energije, svesti o potrošnji vode i izbora hrane i dalje će se sprovoditi u budućnosti. Štaviše, podstaći ćemo sve učenike, nastavnike i školsko osoblje da unapređuju naše ideje kako bi nastavili da se razvijaju i uvodili progresivne promene kako bi smanjili ekološki otisak naših škola.

Tokom ovog projekta stvoriće se mnogo različitih inovativnih aktivnosti, planova predavanja i radionica koje ćemo primeniti u nastavne planove i programe naših škola. Nadamo se da će pozitivan uticaj kroz ovaj projekat dovesti ne samo do većeg smanjenja ekološkog otiska naših škola, već će imati pozitivan uticaj na ekološku svest naših učenika, nastavnika, škola i kao rezultat toga, ostalih škola u zemlje učesnice.