Gimnazija Zajecar

Gimnazija Zaječar je jedna od najstarijih srednjih škola u Srbiji sa tradicijom dužom od 180 godina. Preko 360 učenika prati jedan od četiri kursa 1. prirodnih nauka i matematike 2. društvenih i jezičkih nauka 3. opšteg obrazovanja i 4. programa za nadarene učenike za računarske nauke.

Naš primarni cilj je da pripremimo studente za nastavak školovanja na univerzitetima. Naša škola ima 59 zaposlenih. U 2018. godini izabrani smo za jednog od dvadeset ambasadora škola u projektu STEM label. Ponosimo se svojim postignućima sa studentima nadarenima za fiziku, matematiku i računarstvo. Trenutno učenici naše škole uče engleski, nemački, francuski, italijanski, španski i ruski jezik. Svest o ekološkom otisku, reciklaži i recikliranju u Srbiji je na niskom nivou. Nadamo se da ćemo stvoriti planove lekcija i aktivnosti koji se mogu primeniti u trenutnom školskom programu i koji će pomoći učenicima da bolje razumeju važnost ove teme. Verujemo da bi u saradnji sa drugim školama naši učenici podigli svest o problemima nekontrolisane upotrebe prirodnih resursa.

Nastavni plan i program u Srbiji ostavlja nastavnicima malo vremena koje mogu da posvete životnoj sredini i klimatskim promenama, ali to se može promeniti ako razvijemo planove predavanja sa aktivnostima koje se lako mogu primeniti u učionici. Takođe planiramo da naučimo više o postojećim sistemima koje naši partneri koriste za smanjenje otpada u svojim školama, tako da možemo stvoriti akcioni plan za smanjenje upotrebe resursa i predstaviti ga našoj lokalnoj zajednici kako bi se naš budući razvoj mogao planirati u skladu sa sa standardima EU. Konačno, želimo da pomognemo našim studentima da steknu iskustvo u multinacionalnom projektu. Naš je čvrst stav da bi trebalo da upoznaju druge kulture jer verujemo da će u budućnosti sve više sarađivati. Dajući studentima priliku, ne samo da budu domaćini, već i da rade zajedno sa studentima iz drugih zemalja, daćemo im sjajan početak zajedničke budućnosti evropskih naroda. Školski odbor će imenovati školski tim za projekat, kao i spisak zamenika nastavnika ako je potrebno. Grupa od 10 nastavnika biće zadužena za rad na programskim aktivnostima tokom i između mobilnosti. Kao IT partner, naši studenti će stvoriti veb stranicu i android aplikaciju koja će izračunati pojedinačne ekološke otiske.

Više od 10 godina radimo sa AFS, međunarodnom organizacijom za razmenu studenata, i svake godine nekoliko učenika ide na godišnje obrazovanje u zemlje širom sveta. Studenti iz drugih zemalja (Turske, Meksika, Italije, Tajlanda, Novog Zelanda, Nemačke ...) prisustvuju našoj godišnjoj razmeni. Izabrani smo kao jedan od 20 školskih ambasadora za projekat STEM label i druga smo škola u Evropi koja je dobila STEM stručni label. U saradnji sa studentima iz Španije naši studenti su osvojili glavnu nagradu na STEM4IOUTH i posetili CERN. Sarađujemo sa Scientik projektom i radimo na primeni više eTwinning projekata u našoj školi. Naši učenici su učestvovali na mnogim regionalnim, državnim i međunarodnim takmičenjima i u poslednje tri godine osvojili 10 državnih nagrada iz fizike i 11 iz matematike. Matematika i fizika se posebno razlikuju po broju nagrada, zbog čega planiramo da doprinesemo projektu iz ovih predmeta. Takođe planiramo da podelimo znanje stečeno našim trenutnim KA1 projektom o učenju zasnovanom na problemima.